Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 67
  • Trong tuần: 303
  • Tất cả: 27,880
Thông báo mời thầu, gói thầu Mua sắm bàn ghế họp Hội đồng cho các trường học trên địa bàn huyện năm 2019
Lượt xem: 520
Phòng Giáo dục Huyện Thới Bình thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm bàn ghế họp Hội đồng cho các trường học trên địa bàn huyện năm 2019

Tên bên mời thầu:  Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình

Tên gói thầu: Mua sắm bàn ghế họp Hội đồng cho các trường học trên địa bàn huyện năm 2019 (gói thầu dành cho nhà thầu là danh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

Tên dự án: Mua sắm bàn ghế họp Hội đồng cho các trường học trên địa bàn huyện năm 2019

Ngồn vốn: Nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2019

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh theo quy trình thông thường.

Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn 01 túi hồ sơ

Thời gian bán HSYC: từ 15 giờ, 00 ngày 25 tháng 3 năm 2019 đến trước 15 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2019 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành HSYC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình.

Địa chỉ: Thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0913.092.692;  

Giá bán 1 bộ HSYC: 1.000.000 VNĐ ( Một triệu đồng).

Bảo đảm dự thầu: 7.000.000 VNĐ (Bảy triệu đồng).

Hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2019.

Thời điểm mở thầu: HSĐX sẽ được mở công khai vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 25    tháng 3 năm 2019 tại văn phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình kính mời đại diện các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !