• Image
    18/03/2019

    Những câu nói tiếng Anh hay dùng hằng ngày

    Những câu nói tiếng Anh hay dùng hằng ngày Chúng ta ai cũng biết muốn học tiếng Anh giỏi thì phải học ngữ pháp cho thật tốt. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng có một sự thật là có một số người học ngữ pháp rất giỏi, rất chuẩn nhưng lại không thể đem kiến thức ngữ pháp đó ra áp dụng khi nói! Lý do chính là những câu dùng trong đối thoại hằng ngày rất đơn giản, cũng rất khác với những gì chúng ta học...

Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !